هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی آسمان

پاهای شریک زن از ران در دو طرف در هم پیچیده ، مرد کمر او را با یک دست بغل کرده و باسن او را با بازوی دوم نگه می دارد. زن سر خود را به عقب پرتاب می کند ، در نتیجه هیجان مرد امکان نوازش و مکیدن سینه را دارد.  دستان زن آزاد است و تواند گردن مرد  را بغل کند و پشت و تنه مرد را نوازش کند. متناوباً ، این موقعیت را می توان در نزدیکی دیوار تمرین کرد ، در این حالت مرد برای نگه داشتن شریک زن خود راحت تر خواهد بود.

دیدگاه خود را درج کنید