هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن آکواریوم

زن دراز کشیده و پا های خود را باز می کند و مرد در بین آنها روی زانوی خود ایستاده تا شریک زن را با کمر بلند کند که تنها سر و ساعد می تواند پشتیبان او باشد. زن پاهای خود را به سمت ران های مرد می اندازد و آنها را به زانو خم می کند ، با بازوهای خود از باسن خود پشتیبانی می کند و به شریک مرد کمک می کند تا ریتم جنسی را حفظ کند. در این موقعیت هر دو شریک دست خود را مشغول کرده اند ، اما آنها چشم خود را برای تماشای یکدیگر دارند

 

دیدگاه خود را درج کنید