هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن الههء عشق

مرد نشسته و راحت پاهای خود را دراز می کند. زن به صورت افقی در آغوش او قرار گرفته است ، تا سینه او با سینه او تماس بگیرد. شریک مرد با یک دست معشوقه خود را نوازش می کند و با بازوی دوم ران های او را بلند می کند و او را روی آلت تناسلی خود می کشد و حرکت های خود را یکی پس از دیگری انجام می دهد. مرد می تواند سینه یا لب های شریک زن خود را ببوسد ، و به نوبه خود ، او می تواند به صورت ، گردن و موهای او دسترسی پیدا کند .

دیدگاه خود را درج کنید