هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن تنیدن

اگر بوسیدن در حین رابطه جنسی را دوست دارید ، این حالت را امتحان کنید ، در روند رابطه جنسی در اغوا کردن یکدیگر متوقف نشوید ، تجربه شما باورنکردنی خواهد بود. زن به پهلو دراز کشیده است ، یک پا صاف است ، پای دیگر کاملاً از زانو خم شده و بازو از آرنج خم شده است. این مرد بین پاهای همسر زن خود قرار دارد به طوری که یک پا کمی خم شده و در کنار پای راست شریک زن خود قرار دارد و پای دیگر در دامان پاهای خم شده زن است ، او از پشت به او نفوذ می کند. او خودش را با دستانش تکان می دهد ، یکی نزدیک کمر و دیگری روی پستان شریک زن است.

دیدگاه خود را درج کنید