هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی دلفین

مرد باید در رابطه جنسی مانند ماهی ، آب را احساس کند ، محدودیت ها را دور بیندازد و اسرار عشق پرشور را به شریک مرد خود نشان دهد ، در هر صورت ، او موقعیت مطلوبی دارد. مرد ایستاده است ، یک پا راست است ، پای دوم کمی در زانو خم شده و روی نوک انگشتان پا ایستاده است. زن به طرف شریک مرد خود می ایستد ، پای خود را در کنار پای خمیده او قرار می دهد و دومی را روی کمر شریک مرد می اندازد به طوری که پای او روی کمر او قرار دارد. با یک دست ، زانو را فشار می دهد ، و دست دیگر را روی زانوی شریک مرد قرار می دهد. مرد همچنین دست خود را روی ران زن می گذارد و او را نگه می دارد.

دیدگاه خود را درج کنید