هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی دلو

زوج هایی که روی یک موقعیت ثابت نمی شوند، از آزمایش کردن نمی ترسند و در طول رابطه جنسی احساس آرامش می کنند، قوی ترین و این دلیلی است برای کمی فکر کردن. مرد ایستاده است و پاها به اندازه عرض شانه باز است، نیم تنه او بسیار به جلو متمایل است. زن روی دستانش می‌نشیند و بدنش را روی کف دست می‌گیرد، او را از زانو خم می‌کند و باسن شریک مردش را در آغوش می‌گیرد و پاهایش را روی هم می‌کشد. مرد با کمک دستانش به کمر خانمش کمک می کند تا در این حالت قرار بگیرد و با لب هایش می تواند شکم او را نوازش کند، گویی او را با بوسه دوش می دهد.

دیدگاه خود را درج کنید