هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی سبد

هیچ چیز در رابطه آنها در بوسیدن اختلال ایجاد نمی کند ، آنها همزمان رابطه جنسی دارند. مرد می نشیند ، به راحتی پاهایش را از پهلو باز می کند ، زن رو به رو روی بازوهای شریک زندگی خود قرار دارد و او با بازوهای خود گردن او را در آغوش می گیرد. مرد او را در کمر خود نگه می دارد و به این ترتیب به او کمک می کند تا حرکت کند و میل او را بدون توقف بوسیدن لب هایش تقویت کند. این یک موقعیت عالی برای کسانی است که عاشق بوسیدن هستند .

دیدگاه خود را درج کنید