هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی لوله کش

این یک پوزیشن بسیار جالب و غیراستانداردمطمئناً باید آن را با شریک مرد خود امتحان کنید. مرد در حالی می ایستد که پاهایش به اندازه طول شانه باشد و در چنین حالتی چمباتمه بزند. زن در مقابل او روی زانوهایش می ایستد و آرنج هایش رو به ناحیه صمیمی اوست. بازوهای شریک مرد روی پشت او است. او می تواند پشت زنش را نوازش و ماساژ دهد، یا به سادگی بی حرکت بایستد و لذت ببرد. به عنوان مقدمه ای برای رابطه جنسی خوب، این پوزیشن می تواند گزینه بسیار خوبی باشد.

 

دیدگاه خود را درج کنید