هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی پاک کن

با محو کردن مرزهای مجاز و محدودیت های نجابت، می توانید از احساساتی که همسرتان به شما می دهد لذت ببرید. مرد در حالتی روی زمین دراز کشیده است، جایی که پاهایش باز شده و کمی در زانو خم شده است، قرار دادن یک بالش کوچک بین آنها بسیار منطقی خواهد بود. زن در حالی که سرش روی بالش دراز کشیده است، دست‌هایش در امتداد بدن شریک مرد کشیده شده و پاهایش روی شانه‌های او قرار گرفته است. فاق شریک زن باید با صورت مردش هم سطح باشد تا بتواند نه تنها ناحیه تناسلی، بلکه سینه او را نیز نوازش کند و بدنش را نوازش کند. این وضعیت زن را در یک نگاه به روی شریک مرد خود باز می کند. اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید، باید آن را در نظر داشته باشید.

دیدگاه خود را درج کنید