هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی کلیپ

این موقعیت مستلزم تماس فیزیکی بسیار نزدیک شرکا است و برای کسانی مناسب است که یا به شدت دلتنگ یکدیگر هستند یا دوست دارند شریک زندگی خود را در آغوش خود نگه دارند. زن به پهلو دراز کشیده است. پاها صاف، زانوها کمی خم شده است. مرد به پهلو رو به شریک زن دراز می کشد، یک پایش صاف است، پای دوم را روی پاهای او نزدیک باسن می اندازد. شریک مرد با دستان خود خانم خود را در ناحیه سینه در آغوش می گیرد، در پاسخ او او را در آغوش می گیرد و گردن او را با بازوهایش می پیچد. این وضعیت برای این واقعیت خوب است که شما می توانید بدون توقف در طول رابطه جنسی ببوسید.

دیدگاه خود را درج کنید