پوزیشن دایره (69)

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در اینجا موقعیتی آرام و ساده است که رابطه جنسی دهانی را بسیار ساده تر می کند ، و همچنین آن را بسیار پیچیده تر و متنوع تر می کند. زن و مرد در پهلو دراز کشیده اند تا صورت آنها در سطح نواحی صمیمی یکدیگر باشد و پاهایش کمی در زانوها خم شود. این مرد با یک دست ، پای معشوقه خود را می گیرد و آن را بلند می کند ، و به  شریک زن خود می رسد و با دست دوم باسن او را نوازش می کند. این زن توانایی تحریک آلت تناسلی مرد با دست خود ، نوازش بیضه ها ، باسن و ران های خود را دارد ، همه اینها به تجربه و تخیل او بستگی دارد. این موقعیت کاملاً خوبی است

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید