هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن دیوار

مرد با پشت به دیوار ایستاده ، پاهای خود را کمی به جلو قرار داده و کمی آنها را باز می کند. زن در کنار آن قرار می گیرد ، و به پشت می رود و کمی به جلو خم می شود. پاشنه های پا باید در نزدیکی پاشنه مرد قرار داشته باشد و دستانش روی ران های او باشد. شریک مرد او را از کمر نگه می دارد و ران ها را بیشتر و سریع تر حرکت می دهد. این موقعیت ممکن است در هر اتاق خانه  مناسب باشد.

دیدگاه خود را درج کنید