هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن رز

زن کل روند را کنترل می کند. شریک مرد باید فقط به پشت دراز بکشد ، پاهای خود را به پهلو باز کند ، زانوها را کمی بلند کرده و پاها را ببندد و یک “گلبرگ” ایجاد کند. زن با پشت به شریک مرد روی آلت تناسلی نشسته است ، گویی که روی صندلی نشسته است و دستانی را که به لگن همسر مرد خود تکیه می کنند ، دارد و او به او کمک می کند ،  مرد معشوقه خود را از زیر پستان نگه می دارد ، او می تواند به راحتی احساس کند یا فقط تماشا کند .

دیدگاه خود را درج کنید