هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن سورتمه

زن روی شکم دراز کشیده است ، پاها در زانو خم شده و از هم رانده می شوند ، بدن به طرف آن چرخانده شده است. شریک زندگی مرد از زانو در بین پاهای خانم متوقف می شود و قسمت بالایی بدن خود را روی او می گذارد. پاهای زن روی پاهای مرد ثابت است ، بازوها در آرنج خم شده و سینه خود را با آنها نوازش می دهد ، بازوهای شریک زندگی مرد نیز در آرنج خم می شود ، او از آنها پشتیبانی می کند و بر این اساس حرکاتی انجام می دهد.

دیدگاه خود را درج کنید