هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن سگ تنبل

موقعیت هایی که مرد در آن قرار دارد ، می تواند کاملاً از گزینه های مختلفی برخوردار باشد ، این یکی از آنهاست و  دشوار نیست ، فقط شریک مرد باید در این وضعیت وزن خیلی بالایی نداشته باشد. زن روی شکم دراز کشیده ، دستها از آرنج خم شده ، پاها کاملاً از هم دور شده و یکی از آنها در زانو خم شده است. شریک مرد بالای بانوی خود دراز کشیده ، رو به پشت سر او است ، او موقعیت او را کاملاً شبیه سازی می کند و زن را با بدن خود می پوشاند ، پاهایش از زانو خم می شود و او از آنها حمایت می کند.

دیدگاه خود را درج کنید