هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن شور جنسی

حتی اگر همسرتان سلیقه های متفاوتی در رابطه جنسی دارد و خواسته های شما کمی متفاوت است ، این موقعیت نه تنها از نظر جسمی ، بلکه از نظر احساسی نیز برآورده می شود. مرد به پشت دراز کشیده ، پاها صاف هستند ، کمی از هم دور شده اند. زن روی شریک می نشیند ، به طرف او می آید ، پاهای او کمی در زانو خم شده و از هم دور می شوند به طوری که پاهای شریک نزدیک به یکدیگر است. خانم دستان خود را مستقیم نگه می دارد ، آنها را از هم دور می کند و روی دستانش فشار می دهد ، سر و بدن کمی عقب کشیده شده است. دستان مرد در حال نوازش اندام شریک زنش در هنگام رابطه جنسی است.

دیدگاه خود را درج کنید