هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن شکاف دره

اگر پاهای بسیار ظریف و باریکی دارید ، پنهان کردن آنها از شریک زندگی خود یک جنایت بزرگ خواهد بود. زن به راحتی روی پشت خود دراز کشیده است ، سرش روی بالش است ، پاهایش به هم خم شده و بلند شده است و پاهای خود را در این حالت نگه می دارد. این مرد در مقابل شریک زن خود روی زانوها نشسته و کمی پا را با صورت خود در جلوی صورت زن شریک باز می کند و بازوها روی ران های او است. این موقعیت کاملاً خارق العاده است ، چنین رابطه جنسی دهانی با گزینه های استاندارد متفاوت خواهد بود ، زیرا پاهای زن از روی هم عبور می کند و شریک زندگی مرد نه تنها نیاز به نوازش معشوقه خود بلکه برای نفوذ به درون او و کشف احساسات و عواطف جدید دارد.

دیدگاه خود را درج کنید