هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن مارشالو

اگر شریک مرد شما در محل کار خسته است و می خواهید برای یک روز طولانی سخت به او پاداش دهید ، یا فقط تصمیم گرفتید که اوقات خوبی برای او بسازید ، چنین موقعیتی به شما در این کار کمک می کند. شریک مرد به پشت دراز می کشد ، دستان خود را در امتداد بدن قرار می دهد ، کف دست ها را پایین می اندازد ، پاها را در زانو خم می کند و از هم دور می کند. زن بین پاهای شریک زندگی مرد روی پاهایش نشسته و با دستانش باسن شریک زندگی مرد را در آغوش گرفته و کاملاً به جلو خم می شود. این موقعیت بسیار راحتی برای رضایت دهانی یک مرد است. این می تواند گزینه خوبی هم برای پیش از شروع بازی اصلی باشد

دیدگاه خود را درج کنید