هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن نجوا

مرد با پشت خود روی بالش دراز کشیده است ، به طوری که او در وضعیت نیمه نشسته بود ، بازوها در امتداد بدن کشیده می شوند ، پاها مستقیم است ، از هم جدا می شوند. این زن بر روی شکم دراز کشیده است ، صورتش جلوی آلت تناسلی مرد است و با دستانش به نوازش کردن آلت تناسلی مرد ، پاها در کنار هم قرار گرفته و در زانو خم می شود. مرد می تواند سر شریک زن خود را حرکت دهد ، او را از طریق مو سر کنترل کند یا فقط تماشا کند.

دیدگاه خود را درج کنید