هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن هالتری

درباره خیالات و علایق با یکدیگر صحبت کنید و آنها را اجرا کنید تا روابط شما قویتر و پر احساس شود . مرد ایستاده است ، پاها کمی از هم دور شده و زانوها کمی خم شده است. زن با صورت به طرف او ایستاده است ، پاها صاف است ، یکی از آنها را به دستان شریک مرد در ناحیه شانه می اندازد. مرد یک دست را روی پا زن قرار داده  و با دست دیگر زن را در آغوش می گیرد. زن با یک دست ،  شانه مرد را می گیرد ، با دست دیگر گردن او را بغل می کند.

دیدگاه خود را درج کنید