هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی ونوس

حتی اگر فکر می کنید از سیارات مختلف هستید ، با عشق ورزیدن به هم نزدیکتر می شوید. زن می ایستد ، کمی به جلو خم می شود ، زانو می زند و از آنها برای حمایت استفاده می کند. مرد پشت او می ایستد ، کمی به پهلو خم می شود ، یک پا را خم می کند و از آن برای حمایت استفاده می کند . شریک مرد دست را بر روی باسن زن خود قرار داده و در حین حرکات او را به پهلو هل می دهد و با دست کنترل ریتم ضربه زدن را در دست دارد . اگر مرد قد بلندی نداشته باشد ، ممکن است بی حرکت یا همان حالتی که دوست دارد باقی بماند.

دیدگاه خود را درج کنید