هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن پرتگاه

مهار احساسات هنگام عشق ورزیدن دشوار است و این موقعیت نیازی به کنترل ندارد. فقط به هم اعتماد کنید. مرد به پشت دراز می کشد و زانوها را خم می کند. زن آلت تناسلی مرد را در موقعیتی در آنال یا واژن خود تنظیم می کند ، پاها را خم می کند و دستانش را باز می کند پشت او به پاهای شریک مرد خود متکی است و سر خود را به عقب پرتاب می کند. این موقعیت نه تنها دید عالی به شریک مرد می دهد ، بلکه به او این امکان را می دهد که سینه و شکم معشوقه خود را نوازش کرده و لذت را برای اون افزایش دهد.

دیدگاه خود را درج کنید