هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن کتابی

لازم است شریک زندگی خود را بتدریج و کاملاً یاد بگیرید ، هر قسمت از بدن او ، هر واکنش و هیجان ، تنها در این صورت شما قادر خواهید بود که نیاز او را به طور کامل برآورده کنید. مرد روی پشت خود قرار دارد ، سرش روی بالش است و پاها اندکی از هم جدا شده اند. زن با باسن روی سینه مرد می نشیند ، حداکثر نزدیک به گردن و کاملاً نزدیک به آلت تناسلی . دستان شریک مرد بر روی باسن ، سرش بین پاهای او قرار می دهد .

دیدگاه خود را درج کنید