هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن کلئوپاترا

زن هدایت می کند و دستور می دهد ، گویی که به شریک مرد خود اجازه می دهد بدن او را لمس کند ، و کار او را تماشا می کند. شریک زن روی پاهای خم شده و کمی بازشده نشسته و اندکی به عقب رفته و به بازوی خود تکیه می کند. شریک مرد در مقابل او روی زانو نشسته است ، دستانش به پاهای زن نزدیک است و صورت او در مقابل ناحیه تناسلی معشوقه است. در این موقعیت زن ، می تواند شریک مرد خود را به سمتی هدایت کند که لازم است حرکت کند ، و اگر مرد باهوش باشد ، به عنوان یک گزینه ، می تواند پستان را به آرامی نوازش کند.

دیدگاه خود را درج کنید