هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی کمربند

زن به پهلو دراز کشیده است ، او سر خود را روی آرنج خود قرار داده و پاها را کمی از زانو خم کرده و آنها را از هم باز می کند. شریک مرد بین پاهای او متصل است ، او بدن خود را روی آرنج خم شده نگه دارد ، دست دیگر او روی ران است ، پاهای او کمی خم شده و از هم باز شده است. این موقعیت به هیچ حرکت اضافی نیاز ندارد ، فقط به احساسات خود گوش فرا دهید و از آنها لذت ببرید.

دیدگاه خود را درج کنید