هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن گوینده

موقعیت عالی دیگر برای دوستداران لذت های دهانی ،  زیرا هر دو شریک کاملاً برابر هستند ، هر دو می توانند آرامش و لذت ببرند. زن به پشت دراز کشیده است ، پاهای او بسته و کمی از زانو خم شده است. این مرد از بالا روی شریک زن خود دراز می کشد تا صورت او بین پاهای او باشد ، او رانهای او را با دستان خود گرفته و اندکی پاهای خود را از هم باز می کند ، قسمتهای خصوصی خود را که مایل به نوازش برای زن است ، باز می کند. اگر شرکا بدانند که چه کاری انجام دهند ، لذت کامل هر دو آنها تضمین می شود.

دیدگاه خود را درج کنید