هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن گیره

هر شخص باید کتاب نامحسوس روابط صمیمی خود را داشته باشد و بسیار مهم است که موقعیت های موردعلاقه را “ببندید” ، که می خواهید بعداً از آنها استفاده کنید ، و این قطعاً در لیست شما قرار می گیرد. مرد روی زانو می ایستد ، پاها از هم دور می شوند ، پشت صاف است. زن خودش را روی آلت تناسلی  قرار داده ، رو به روی شریک مرد است ، پاهای مستقیم را از هم دور می کند به طوری که اندام او روی پاهای شریک مرد قرار می گیرند ، دستهای  زن از عقب روی زمین قرار می گیرد .  مرد باسن های او را نگه داشته و حرکات را  کنترل می کند .

دیدگاه خود را درج کنید