در فرایند مقاربت جنسی ، بدن شرکا همیشه با یکدیگر در تعامل هستند و اجتناب ناپذیر است ، اما موقعیت هایی وجود دارد که فراهم کردن آغوش محکم ، اجسام کامل یا تقریباً کامل با آنها تماس می گیرد که هر چه بیشتر شهوانی زوج را گرم می کند. وقتی بدنها با هم ترکیب می شوند ، هر حرکتی به احساسات نفسانی پاسخ می دهد. در چنین موقعیتی زن و مرد ، گویی یکدیگر را جذب می کنند ، آنها به یک بدن متحد تبدیل می شوند و میل آنها دو برابر بیشتر می شود. در این بخش ، وقتی مرد در حال نوازش زن خود است و معشوقه اش می تواند به او عشق ورزد ، می توانید موقعیت هایی را با آغوش محکم پیدا کنید. اگر شما رابطه جنسی وانیلی را ترجیح می دهید ، مواضع با آغوش محکم مطمئناً تبدیل به یک غذای مناسب برای روابط صمیمی زوج شما خواهد شد ، که می تواند به شما کمک کند تا رابطه جنسی متنوع تر اما کم حسی و دلپذیرتر داشته باشید.

پوزیشن دیسکو

/
نمی توان رقص بهتری از رقص عشق را تصور کرد ، حرکات بیشتر ، پوزیشن ه…

پوزیشن قایقی

/
با لمس هر سانتی متر از بدن ، احساس عمیق تر می کنید و احساس ب…

پوزیشن شمع

/
داشتن میل به یکی شدن با شریک زندگی ، جستجوی مکان مناسب  برای …