پوزیشن سواری

/
کنترل اوضاع غیرممکن است ، وقتی نقش سوارکار  زن را بازی می کند …

پوزیشن یکی شدن

/
زن درحالی دراز کشیده است که پاها کمی از زانو خم شده و آنها را کام…

پوزیشن نی

/
مرد روی پشت خود قرار دارد و قسمت بالایی بدن خود را روی آرنج ها بالا می…

پوزیشن شکاف دره

/
اگر پاهای بسیار ظریف و باریکی دارید ، پنهان کردن آنها از شریک زن…

پوزیشن کتابی

/
لازم است شریک زندگی خود را بتدریج و کاملاً یاد بگیرید ، هر ق…

پوزیشن هندی

/
حرکات در طول مقاربت در این موقعیت بسیار شبیه رقص است. مرد ای…

پوزیشن سورتمه

/
زن روی شکم دراز کشیده است ، پاها در زانو خم شده و از هم رانده …

پوزیشن دیوار

/
مرد با پشت به دیوار ایستاده ، پاهای خود را کمی به جلو قرار داده…

ترقند ارگاسم چندگانه همراه با برون‌پاشی (SQUIRTING)

/
جستار پیش‌ رو در راستای پدیده‌ی مبهم «انزال زنان» بوده که تاکنون کمت…

پوزیشن شاخه

/
مرد راحت روی پشت خود دراز می کشد. او اندکی پاهای خود را در زانو…