در حالی که رابطه جنسی اغلب مرد منجر به کل روند می شود ، او ریتم عمل جنسی را انجام می دهد که حرکات را انجام می دهد و معشوقه خود را اداره می کند. یک مرد فعال همیشه می داند چه می خواهد؛ او می داند که چگونه معشوقه خود را تحریک کند و او را به سمت وخامت بالا ببرد ، به همین دلیل در این بخش موقعیت هایی را پیدا خواهید کرد که می تواند به مرد کمک کند تا عضو پیشرو در روابط جنسی باشد. تنوع موقعیت ها به شما امکان آزمایش و انتخاب راحت ترین گزینه ها برای سریع ترین یا اندازه گیری جنسی را می دهد ، که شما و شریک زندگی خود مطمئناً دوست خواهید داشت. نکته اصلی این است که بفهمیم یک مرد فعال مردی نیست که همه کارها را به تنهایی انجام دهد بلکه کسی است که می داند چگونه زن را در جهت مورد نیاز هدایت کند ، آنچه را که می خواهد به او نشان دهد و درخشانترین احساسات را با منطقی به او عرضه کند. و پایان افسانه ای برای زن و شوهر به طور کلی.

پوزیشن جنسی چشم در چشم

/
زن به پشت دراز کشیده و لگن و پاهای راستش کمی به پهلو چرخانده…
Bench (1)

پوزیشن جنسی نیمکت

/
با یک رابطه جنسی راحت و در شرایط راحت ، می توانید برنامه تلویزیونی…

پوزیشن جنسی دژاوو

/
مرد نشسته است ، پاها صاف است و از هم دور شده ، بازوها نیز صاف ه…

پوزیشن جنسی کمربند

/
زن به پهلو دراز کشیده است ، او سر خود را روی آرنج خود قرار داده و…

پوزیشن جنسی میوه ممنوعه

/
در اینجا موقعیت شگفت انگیزی برای این وجود دارد که همسر زن شما را خ…
Scorpio

پوزیشن جنسی عقرب

/
در اینجا یک موقعیت جالب وجود دارد که رابطه جنسی دهانی را بسی…

پوزیشن جنسی آسمان

/
پاهای شریک زن از ران در دو طرف در هم پیچیده ، مرد کمر او را با …

پوزیشن جنسی عمق

/
اندازه آلت تناسلی مرد به  آن اندازه که فکر می کنید مهم نیست . چگ…

پوزیشن جنسی ونوس

/
حتی اگر فکر می کنید از سیارات مختلف هستید ، با عشق ورزیدن به هم…
Lock

پوزیشن قفل

/
در حین رابطه جنسی ممکن است بدن با آغوش ، اسباب بازی های مختلف با مضم…