بسیاری از خانمها از بازی مقعد و رابطه جنسی مقعدی لذت واقعی می گیرند اما برخی از مردان حتی در هنگام داشتن رابطه جنسی واژینال تمایل به تحریک مقعد معشوقه دارند. این یک راه عالی برای تقویت احساسات عمومی است و اگر زن هرگز رابطه جنسی مقعد نداشته باشد ، تحریک اضافی مقعد در روند تعامل جنسی کمک می کند تا او را از نظر اخلاقی و جسمی برای روند کار آماده سازیم. در این بخش موقعیت هایی پیدا خواهید کرد که در آن شما می توانید به کمک زبان یا انگشتان خود به تحریک مقعد اضافی شریک زن خود دسترسی پیدا کنید (اما اگر به رابطه جنسی مقعد علاقه دارید ، باید مجموعه خاص ما از موقعیتهای مقعد را ببینید. ) فراموش نکنید که نظر خانم معشوقه خود را در مورد چنین نوازش جویی بپرسید ، زیرا برخی از خانمها نمی توانند برای آن آماده باشند و در این صورت شما فقط لذت جنسی او را از رابطه جنسی دهانی یا واژن “شکسته” خواهید کرد. اگر شریک زندگی زن شما مخالف چنین نوازشگرانی نیست ، چنین تحریکاتی به شما کمک می کند تا ارگاسم او را تقویت کرده و سریع تر کنید و همچنین به روابط صمیمی خود تنوع دهید.

پوزیشن جنسی Watering-can

پوزیشن جنسی آب پاش

/
این موقعیت اجازه می دهد تا در شریک مرد خود غرق در بدن معشوق خ…

پوزیشن جنسی آکاردئون

/
مرد به پهلو دراز کشیده ، پاها با هم هستند ، زانوها خم شده اند.…
پوزیشن حلزون

پوزیشن جنسی حلزون

/
این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک…
پوزیشن جنسی Shining

پوزیشن درخشنده

/
یکدیگر را دوست داشته باشید ، ببوسید ، عشق بورزید و مزه یکدیگر را…
Screwdriver

پوزیشن جنسی پیچ گوشتی

/
بیاموزید که رابطه جنسی را نه با ذهن ، بلکه با خواسته ها کنترل ک…

پوزیشن جنسی کمربند

/
زن به پهلو دراز کشیده است ، او سر خود را روی آرنج خود قرار داده و…

پوزیشن جنسی میوه ممنوعه

/
در اینجا موقعیت شگفت انگیزی برای این وجود دارد که همسر زن شما را خ…
Scorpio

پوزیشن جنسی عقرب

/
در اینجا یک موقعیت جالب وجود دارد که رابطه جنسی دهانی را بسی…

پوزیشن جنسی آسمان

/
پاهای شریک زن از ران در دو طرف در هم پیچیده ، مرد کمر او را با …
Shell1

پوزیشن صدف

/
مقدمه می تواند کاملا متنوع باشد و این گزینه برای گرم شدن یا …