اگر در طول رابطه جنسی ، شما ممکن است سینه زن همسر را ببوسید ، نوک سینه های او را بخورید و گاز بگیرید ، سینه او را با لب و نوک انگشتان نوازش کنید ، اگر این کار را نکنید ، گناه است. هر مرد باتجربه می داند که بوسه های اضافی سینه هرگز به خصوص در هنگام مقاربت عجیب و غریب نیستند ، زیرا این امر تنها می تواند به افزایش احساسات شریک زندگی شما کمک کند و او را به ارگاسم نزدیکتر کند. هیچ زنی که دوست ندارد بوسه سینه اضافی را در روند رابطه جنسی دوست داشته باشد. پستان یک منطقه بسیار حسی است و اگر آن را به طور صحیح تحریک کنید ، شریک زندگی خود را بسیار شاد می کنید و بدن او را از بالا تا انگشتان پا می پوشانید. در این بخش موقعیت هایی ارائه شده است که به مردان امکان نوازش سینه شریک زن در هنگام رابطه جنسی از طریق دهان و لب را می دهد. این تاثیری در عمق نفوذ یا راحتی زوج نخواهد داشت ، شما قادر خواهید بود به رابطه جنسی بپردازید ، به شریک زن خود نگاه کنید ، سینه او را ببوسید ، روشی که او با تمام بدن خود پیچیده می شود را ببینید و نسبت به اقدامات حساس شما واکنش نشان می دهد.

کلیپ

پوزیشن جنسی کلیپ

/
این موقعیت مستلزم تماس فیزیکی بسیار نزدیک شرکا است و برای کسانی م…

پوزیشن جنسی فلاش

/
زن به پشت دراز کشیده است و یکی از پاهایش را دراز کرده و پای دیگرش را زا…
پوزیشن جنسی Watering-can

پوزیشن جنسی آب پاش

/
این موقعیت اجازه می دهد تا در شریک مرد خود غرق در بدن معشوق خ…
Seesaw

پوزیشن اره

/
به زن خود ثابت کنید که آمادگی حمل او را نه تنها بر روی بازوها ، …

پوزیشن جنسی چشم در چشم

/
زن به پشت دراز کشیده و لگن و پاهای راستش کمی به پهلو چرخانده…

پوزیشن جنسی دژاوو

/
مرد نشسته است ، پاها صاف است و از هم دور شده ، بازوها نیز صاف ه…

پوزیشن جنسی آسمان

/
پاهای شریک زن از ران در دو طرف در هم پیچیده ، مرد کمر او را با …

پوزیشن سوارکاری

/
زن به پشت دراز کشیده و پاها را به پهلوها باز می کند. مرد بین پاهای او ق…
Missionary1

پوزیشن مبلغین

/
زن به پشت دراز کشیده و مرد بر روی او قرار دارد و رانهای خود را …

پوزیشن تانگو

/
گویی عاشقانه عاشقانه می رقصید ، از یکدیگر الهام گرفته ، آرام و…