رابطه جنسی و بوسه ها همیشه از نزدیک مرتبط هستند. آنها قبل از مقاربت جنسی مقدم هستند و یک عنصر هیجان انگیز در تحقق خواست شرکا محسوب می شوند. این مجموعه موقعیت های جنسی را نشان می دهد که امکان بوسیدن در طول رابطه جنسی را دارند ، آنها برای شرکای نفسانی ، که عاشق بوسیدن هستند ، لمس های دلپذیر و کسانی که نمی توانند از امکان نوازش یکدیگر در هنگام مقاربت جنسی برخوردار باشند ، عالی خواهد بود. در چنین موقعیت هایی ، مرد می تواند نه تنها لبهای معشوقه خود را ببوسد بلکه سینه ، گردن ، شانه های خود را نیز ببوسد ، که می تواند میل همسر همسر خود را افزایش دهد ، عشق خود را نشان دهد و رابطه جنسی متنوع تر و جالب تر ایجاد کند ، چیز جدیدی را اضافه می کند. به روابط صمیمی خواهد رسید و احساسات شما را از طرف دیگری آشکار می کند ، که قبلاً ناشناخته بود.

پوزیشن جنسی کولیس

/
برای این موقعیت ، شریک جنسی مجبور است معشوقه خود را در آغوش …

پوزیشن جنسی عقرب قاتل

/
در حین داشتن رابطه جنسی ، در یک موقعیت یکسان قرار نگیرید ، در روند ک…

پوزیشن جنسی سبد

/
هیچ چیز در رابطه آنها در بوسیدن اختلال ایجاد نمی کند ، آنها همزمان را…

پوزیشن جنسی فلاش

/
زن به پشت دراز کشیده است و یکی از پاهایش را دراز کرده و پای دیگرش را زا…
پوزیشن جنسی Watering-can

پوزیشن جنسی آب پاش

/
این موقعیت اجازه می دهد تا در شریک مرد خود غرق در بدن معشوق خ…
Seesaw

پوزیشن اره

/
به زن خود ثابت کنید که آمادگی حمل او را نه تنها بر روی بازوها ، …

پوزیشن جنسی چشم در چشم

/
زن به پشت دراز کشیده و لگن و پاهای راستش کمی به پهلو چرخانده…

پوزیشن جنسی دژاوو

/
مرد نشسته است ، پاها صاف است و از هم دور شده ، بازوها نیز صاف ه…

پوزیشن جنسی آسمان

/
پاهای شریک زن از ران در دو طرف در هم پیچیده ، مرد کمر او را با …

پوزیشن سوارکاری

/
زن به پشت دراز کشیده و پاها را به پهلوها باز می کند. مرد بین پاهای او ق…