در فرایند مقاربت جنسی ، بدن شرکا همیشه با یکدیگر در تعامل هستند و اجتناب ناپذیر است ، اما موقعیت هایی وجود دارد که فراهم کردن آغوش محکم ، اجسام کامل یا تقریباً کامل با آنها تماس می گیرد که هر چه بیشتر شهوانی زوج را گرم می کند. وقتی بدنها با هم ترکیب می شوند ، هر حرکتی به احساسات نفسانی پاسخ می دهد. در چنین موقعیتی زن و مرد ، گویی یکدیگر را جذب می کنند ، آنها به یک بدن متحد تبدیل می شوند و میل آنها دو برابر بیشتر می شود. در این بخش ، وقتی مرد در حال نوازش زن خود است و معشوقه اش می تواند به او عشق ورزد ، می توانید موقعیت هایی را با آغوش محکم پیدا کنید. اگر شما رابطه جنسی وانیلی را ترجیح می دهید ، مواضع با آغوش محکم مطمئناً تبدیل به یک غذای مناسب برای روابط صمیمی زوج شما خواهد شد ، که می تواند به شما کمک کند تا رابطه جنسی متنوع تر اما کم حسی و دلپذیرتر داشته باشید.

کلیپ

پوزیشن جنسی کلیپ

/
این موقعیت مستلزم تماس فیزیکی بسیار نزدیک شرکا است و برای کسانی م…

پوزیشن جنسی سبد

/
هیچ چیز در رابطه آنها در بوسیدن اختلال ایجاد نمی کند ، آنها همزمان را…
پوزیشن جنسی Watering-can

پوزیشن جنسی آب پاش

/
این موقعیت اجازه می دهد تا در شریک مرد خود غرق در بدن معشوق خ…

پوزیشن جنسی دژاوو

/
مرد نشسته است ، پاها صاف است و از هم دور شده ، بازوها نیز صاف ه…
Scorpio

پوزیشن جنسی عقرب

/
در اینجا یک موقعیت جالب وجود دارد که رابطه جنسی دهانی را بسی…

پوزیشن جنسی آسمان

/
پاهای شریک زن از ران در دو طرف در هم پیچیده ، مرد کمر او را با …

پوزیشن گهواره

/
مرد در حالی که پاهای خود را از زانو خم کرده و از هم رانده شده …
Lazy-Dog

پوزیشن سگ تنبل

/
موقعیت هایی که مرد در آن قرار دارد ، می تواند کاملاً از گزینه…

پوزیشن پری دریایی

/
خود را به گونه ای نمایندگی کنید که گویی موجودی افسانه و هوایی…
Missionary1

پوزیشن مبلغین

/
زن به پشت دراز کشیده و مرد بر روی او قرار دارد و رانهای خود را …