زوج ها از یکدیگر و خواسته هایشان خجالت نمی کشند. آنها در جستجوی مداوم احساسات صمیمی جدید هستند ، آنها با موقعیت ها آزمایش می کنند و این کار را با موفقیت انجام می دهند. برای تحقق موقعیت ها ، که در سطح متوسط ادغام شده اند ، شرکا نیازی به داشتن شکل جسمی خوبی ندارند ، فقط کافی است که میل و اشتیاق با اشتیاق آمیخته شود. روابط جنسی خسته کننده یک آرمانشهر در هر رابطه ای است. سرانجام ، هیچ لذتی برای شما به ارمغان نمی آورد و یک فرآیند معمولی فیزیولوژیکی باقی می ماند ، که بطور روزمره و بدون هیچ گونه رضایت شرکای شما انجام می شود. سطح متوسط را در نظر بگیرید که مطمئناً چندین موقعیت جالب برای تحقق خود پیدا خواهید کرد. به شریک زندگی خود پیشنهاد دهید که چند آزمایش را انجام دهد ، عشق را در حالت ایستاده ، دروغ گفتن ، نشستن ، تغییر مواضع قرار دهد و خواهید دید که طرف صمیمی روابط شما چقدر روشن و عاطفی است.

پوزیشن جنسی فلاش

/
زن به پشت دراز کشیده است و یکی از پاهایش را دراز کرده و پای دیگرش را زا…
شهوت جنسی

پوزیشن شور جنسی

/
حتی اگر همسرتان سلیقه های متفاوتی در رابطه جنسی دارد و خواسته…
Blade

پوزیشن جنسی تیغه

/
رابطه جنسی دهانی نیز باید متفاوت باشد ، به طوری که شرکا آن را به عنو…
پوزیشن حلزون

پوزیشن جنسی حلزون

/
این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک…

پوزیشن اتو

/
این وضعیت نفس تازه ای در زندگی راکد جنسی هر دو شریک می دمد.  زن…
Diamond (1)

پوزیشن الماس

/
شریک می نشیند و پاهای مستقیم را کاملاً از هم دور می کند. زن به پشت بی…

پوزیشن جنسی چشم در چشم

/
زن به پشت دراز کشیده و لگن و پاهای راستش کمی به پهلو چرخانده…

پوزیشن جنسی دژاوو

/
مرد نشسته است ، پاها صاف است و از هم دور شده ، بازوها نیز صاف ه…

پوزیشن جنسی تخلیه

/
گاهی اوقات مرد احساس ضعف می کند و بنابراین می تواند از رابطه جنسی امتناع ورز…

پوزیشن جنسی میوه ممنوعه

/
در اینجا موقعیت شگفت انگیزی برای این وجود دارد که همسر زن شما را خ…