در این بخش موقعیتهای جنسی با نفوذ عمیق مشاهده خواهید کرد که این امر برای آقایانی که اندازه آلت تناسلی کوچک دارند یا برای آن دسته از خانم هایی که دوست دارند مردان تا حد امکان در واژن نفوذ کنند خوب خواهد بود. مشکل آلت تناسلی کوچک در انتخاب موقعیت های جنسی برای نفوذ عمیق به خوبی حل می شود ، در نتیجه ، زن می تواند از آنجا که هرچه آلت مرد عمیق تر نفوذ کند ، لذت بیشتری کسب کند ، بزرگتر احتمال تحریک آلت تناسلی آلت تناسلی مردانه از نقطه واژن A یا نقطه P است ، که به نزدیک تر شدن ارگاسم کمک خواهد کرد. البته اگر با اندازه آلت تناسلی مشکلی ندارید یا آلت تناسلی شما اندازه کاملاً چشمگیر دارد ، در ضمن استفاده از موقعیت های جنسی عمیق نافذ ، باید به خواسته های زن خود گوش دهید. با تکیه بر احساسات ، عمق نفوذ آلت تناسلی خود را تنظیم می کند و به عمق معشوقه خود نفوذ می کند ، زیرا ویژگی های فیزیولوژیکی شما به شما اجازه می دهد.

پوزیشن جنسی کولیس

/
برای این موقعیت ، شریک جنسی مجبور است معشوقه خود را در آغوش …

پوزیشن جنسی دلفین

/
مرد باید در رابطه جنسی مانند ماهی ، آب را احساس کند ، محدودی…

پوزیشن جنسی سبد

/
هیچ چیز در رابطه آنها در بوسیدن اختلال ایجاد نمی کند ، آنها همزمان را…
پوزیشن جنسی Watering-can

پوزیشن جنسی آب پاش

/
این موقعیت اجازه می دهد تا در شریک مرد خود غرق در بدن معشوق خ…
Seesaw

پوزیشن اره

/
به زن خود ثابت کنید که آمادگی حمل او را نه تنها بر روی بازوها ، …

پوزیشن اتو

/
این وضعیت نفس تازه ای در زندگی راکد جنسی هر دو شریک می دمد.  زن…
Screwdriver

پوزیشن جنسی پیچ گوشتی

/
بیاموزید که رابطه جنسی را نه با ذهن ، بلکه با خواسته ها کنترل ک…
Bench (1)

پوزیشن جنسی نیمکت

/
با یک رابطه جنسی راحت و در شرایط راحت ، می توانید برنامه تلویزیونی…

پوزیشن جنسی کمربند

/
زن به پهلو دراز کشیده است ، او سر خود را روی آرنج خود قرار داده و…

پوزیشن جنسی آسمان

/
پاهای شریک زن از ران در دو طرف در هم پیچیده ، مرد کمر او را با …