69 موقعیت جنسی که فرصتی برای محبت متقابل دهان ، از (ساک زدن) blowjob و cunnilingus (تحریک مهبل با زبان و دهان ) به طور همزمان فراهم می کند ، می توان یک دوئل بین زن و مرد باشد، جایی که هرکسی برای انجام دادن شریک زندگی با یک هیجان حسی ، تلاش خود را انجام می دهد. با داشتن رابطه جنسی با استفاده از 69 موقعیت جنسی که فرصتی برای برقراری تبادل محبت دهانی است .

پوزیشن جنسی اشاره گر

/
این موقعیت برای زوجی با مردانی خوش اندام و آمادگی جسمانی و دست…

پوزیشن جنسی دروازه طلایی

/
در این موقعیت چیزی اسرارآمیز و فریبنده وجود دارد ، نمی توان آن را راحت…
پوزیشن جنسی Shining

پوزیشن درخشنده

/
یکدیگر را دوست داشته باشید ، ببوسید ، عشق بورزید و مزه یکدیگر را…
Scorpio

پوزیشن جنسی عقرب

/
در اینجا یک موقعیت جالب وجود دارد که رابطه جنسی دهانی را بسی…

پوزیشن یین یانگ

/
در اینجا یک گزینه بسیار جالب و راحت از موقعیت 69 وجود دارد. اگر…

پوزیشن گوینده

/
موقعیت عالی دیگر برای دوستداران لذت های دهانی ،  زیرا هر دو شریک …

پوزیشن گوژپشت

/
در این موقعیت ، کل نقش به مرد داده می شود ، او باید زن خود ر…

پوزیشن نی همبون

/
رابطه جنسی دهانی نسخه دیگری از صمیمیت است و اگر کاملاً به شریک زندگی…

پوزیشن کتابی

/
لازم است شریک زندگی خود را بتدریج و کاملاً یاد بگیرید ، هر ق…

پوزیشن دایره (69)

/
در اینجا موقعیتی آرام و ساده است که رابطه جنسی دهانی را بسیار س…