موقعیت جنسی گاوچران – وقتی یک زن ، حداکثر برانگیختگی خود را داذد ، تمام مراحل را در دستان خوب خود می گیرد – . “گاو چران زن” کنترل بهتریی بر آلت تناسلی مرد را انتخاب دارد ، با تکان دادن سینه های ، شریک زندگی خود را برانگیخته تر می کند. در موقعیت گاوچران ، زن است که ریتم جنسی را تنظیم می کند و قوانین خودش را دیکته می کند ، چنین موقعیت هایی به دلیل احتمال ورود عمیق تر آلت به داخل مهبل ، است و به زن فرصتی می دهد که نفوذ به خود را تنظیم کند تا احساس ناراحتی نکند.

لوستر ایتالیالی

پوزیشن جنسی لوستر ایتالیایی

/
زن به طور کامل در مقابل شریک مرد خود فاش می کند و بدن هیجان زده …

پوزیشن جنسی صندلی

/
این موقعیت ظریف، سبک و فوق‌العاده صمیمی برای دو طبیعت رمانتیک …

پوزیشن جنسی دختر گاوچران

/
تسلیم احساسات شوید، ریتم را احساس کنید، سعی نکنید خود را کنتر…
شهوت جنسی

پوزیشن شور جنسی

/
حتی اگر همسرتان سلیقه های متفاوتی در رابطه جنسی دارد و خواسته…
Bench (1)

پوزیشن جنسی نیمکت

/
با یک رابطه جنسی راحت و در شرایط راحت ، می توانید برنامه تلویزیونی…

پوزیشن خرچنگ

/
مرد به پشت دراز کشیده و پاهای خود را از هم باز می کند. زن رو به …

پوزیشن رز

/
زن کل روند را کنترل می کند. شریک مرد باید فقط به پشت دراز بکشد …

پوزیشن قاب

/
این موقعیت برای بازی های نقش آفرین مناسب است که در آن می توانی…

پوزیشن تاج

/
مرد به پشت دراز کشیده و پاها کمی از زانو خم شده و از هم دور شد…

پوزیشن پرتگاه

/
مهار احساسات هنگام عشق ورزیدن دشوار است و این موقعیت نیازی به کنت…