به عنوان یک قاعده ، موقعیت های جنسی از پشت با مواضع سبک سگ کوچولو همراه است ، اما چنین نیست. روش های بیشماری وجود دارد که شریک زندگی مرد از پشت سر زن قرار گیرد ، اما می تواند ایستاده ، ، در غیرمعمول ترین موقعیت ها بماند و با ورود به شریک زن نه تنها در یک زاویه مناسب ، بلکه در پشت و حتی در کنار او باشد. مزیت چنین موقعیت هایی احساس قدرت است ، که توسط شریک زندگی مرد تجربه شده است ، زیرا او خود را به عنوان یک مرد واقعی احساس می کند ، و زن نیز به نوبه خود احساس برانگیختگی جنسی صمیمانه ای دارد که تحت تسلط مرد است .

پوزیشن جنسی عقرب قاتل

/
در حین داشتن رابطه جنسی ، در یک موقعیت یکسان قرار نگیرید ، در روند ک…

پوزیشن جنسی دلفین

/
مرد باید در رابطه جنسی مانند ماهی ، آب را احساس کند ، محدودی…
مانیس دعاگو

پوزیشن جنسی مانتیس دعاگو

/
اگر بدن شما به اندازه کافی انعطاف پذیر است ، این مزیت بزرگی …
شهوت جنسی

پوزیشن شور جنسی

/
حتی اگر همسرتان سلیقه های متفاوتی در رابطه جنسی دارد و خواسته…

پوزیشن جنسی آکاردئون

/
مرد به پهلو دراز کشیده ، پاها با هم هستند ، زانوها خم شده اند.…
پوزیشن حلزون

پوزیشن جنسی حلزون

/
این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک…

پوزیشن اتو

/
این وضعیت نفس تازه ای در زندگی راکد جنسی هر دو شریک می دمد.  زن…
Narcissus

پوزیشن نرگس

/
سعی کنید در مقابل آینه رابطه جنسی برقرار کنید ، تا بتوانید خ…
Screwdriver

پوزیشن جنسی پیچ گوشتی

/
بیاموزید که رابطه جنسی را نه با ذهن ، بلکه با خواسته ها کنترل ک…

پوزیشن جنسی چشم در چشم

/
زن به پشت دراز کشیده و لگن و پاهای راستش کمی به پهلو چرخانده…