برای کسانی که رابطه جنسی “منفعلانه” تری دارند ، ترجیح می دهند که رابطه جنسی داشته باشند ، چنین مجموعه ای از موقعیت ها می تواند راه حل کامل را ببخشد. در اینجا چند نوع ارائه شده است که با استفاده از آنها شرکا مجبور نیستند تلاش زیادی بکنند: استفاده از چنین موقعیت هایی نه یک فرآیند ، بلکه احساساتی که هر دو شریک زندگی در طول صمیمیت تجربه می کنند مهم هستند. یک یا هر دو شریک زندگی می توانند

پوزیشن جنسی فلاش

/
زن به پشت دراز کشیده است و یکی از پاهایش را دراز کرده و پای دیگرش را زا…
پوزیشن جنسی Watering-can

پوزیشن جنسی آب پاش

/
این موقعیت اجازه می دهد تا در شریک مرد خود غرق در بدن معشوق خ…
Blade

پوزیشن جنسی تیغه

/
رابطه جنسی دهانی نیز باید متفاوت باشد ، به طوری که شرکا آن را به عنو…
پوزیشن حلزون

پوزیشن جنسی حلزون

/
این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک…
پوزیشن جنسی Shining

پوزیشن درخشنده

/
یکدیگر را دوست داشته باشید ، ببوسید ، عشق بورزید و مزه یکدیگر را…

پوزیشن جنسی کمربند

/
زن به پهلو دراز کشیده است ، او سر خود را روی آرنج خود قرار داده و…
Scorpio

پوزیشن جنسی عقرب

/
در اینجا یک موقعیت جالب وجود دارد که رابطه جنسی دهانی را بسی…

پوزیشن سوارکاری

/
زن به پشت دراز کشیده و پاها را به پهلوها باز می کند. مرد بین پاهای او ق…

پوزیشن پروانه

/
زن به راحتی به پهلو دراز می کشد ، زانوهای خود را کمی خم می کند و آنها را …
Shell1

پوزیشن صدف

/
مقدمه می تواند کاملا متنوع باشد و این گزینه برای گرم شدن یا …