90٪ از مردان هنگامی که زنان برای آنها ساک می زنند ، آنها را دوست دارند. همچنین ، این متنوع بودن و نه به گونه ای منظم برای زنان بسیار مهم است ، زیرا احتمال خسته شدن او از این خطر بزرگ وجود دارد. طیف وسیعی از موقعیت های از ساک زدن وجود دارد ، از سنتی ترین ، با یک مرد آرام ، تا یک فرد تند و سریع شروع می شود ، هنگامی که یک زن شریک زندگی در حد حداکثر سرعت ، تمام احساساتی را که شریک زندگی مرد خود دارد تجربه می کند. در درجه اول ، متناسب به ترجیحات همسرتان بستگی دارد ، بنابراین ، تمام احساسات و خواسته های او را در نظر داشته باشید.

Blade

پوزیشن جنسی تیغه

/
رابطه جنسی دهانی نیز باید متفاوت باشد ، به طوری که شرکا آن را به عنو…
پوزیشن جنسی Shining

پوزیشن درخشنده

/
یکدیگر را دوست داشته باشید ، ببوسید ، عشق بورزید و مزه یکدیگر را…

پوزیشن جنسی تخلیه

/
گاهی اوقات مرد احساس ضعف می کند و بنابراین می تواند از رابطه جنسی امتناع ورز…
Scorpio

پوزیشن جنسی عقرب

/
در اینجا یک موقعیت جالب وجود دارد که رابطه جنسی دهانی را بسی…

پوزیشن سمفونی

/
بسیاری از مردان عاشق رابطه دهانی هستند و سعی می کنند زن را به چنین صمی…

پوزیشن یین یانگ

/
در اینجا یک گزینه بسیار جالب و راحت از موقعیت 69 وجود دارد. اگر…
Croissant

پوزیشن کروسانت

/
در این موقعیت زن می تواند آلت تناسلی مرد را بسیار عمیق ببلعد و مر…

پوزیشن گوینده

/
موقعیت عالی دیگر برای دوستداران لذت های دهانی ،  زیرا هر دو شریک …

پوزیشن مارشالو

/
اگر شریک مرد شما در محل کار خسته است و می خواهید برای یک روز طول…

پوزیشن گوژپشت

/
در این موقعیت ، کل نقش به مرد داده می شود ، او باید زن خود ر…