رابطه دهانی برای زنان و مردان نه تنها با تکنیک آن ، بلکه با درک و موقعیت های مورد استفاده نیز متفاوت است. چنین فرایندی شامل اقدامات تکراری مکانیکی است که نتیجه ای به بار نمی آورد. برای اینکه یک زن از خوردن دهانی مهبلش خود راضی باشد ، لازم است که مواضع cunnilingus را ترکیب کنید ، نه تنها با کمک دهان می پردازید بلکه دستان خود را نیز بکار می برید ، سعی در تغییر ریتم و دنباله حرکات می کنید.

پوزیشن جنسی تیرامیسو

/
مرد به پشت دراز کشیده است. پاها در زانو خم شده و از هم دور م…

پوزیشن جنسی دروازه طلایی

/
در این موقعیت چیزی اسرارآمیز و فریبنده وجود دارد ، نمی توان آن را راحت…
پوزیشن حلزون

پوزیشن جنسی حلزون

/
این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک…
پوزیشن جنسی Shining

پوزیشن درخشنده

/
یکدیگر را دوست داشته باشید ، ببوسید ، عشق بورزید و مزه یکدیگر را…

پوزیشن جنسی میوه ممنوعه

/
در اینجا موقعیت شگفت انگیزی برای این وجود دارد که همسر زن شما را خ…
Scorpio

پوزیشن جنسی عقرب

/
در اینجا یک موقعیت جالب وجود دارد که رابطه جنسی دهانی را بسی…
Shell1

پوزیشن صدف

/
مقدمه می تواند کاملا متنوع باشد و این گزینه برای گرم شدن یا …

پوزیشن یین یانگ

/
در اینجا یک گزینه بسیار جالب و راحت از موقعیت 69 وجود دارد. اگر…
Mast1

پوزیشن دکل

/
زن به پهلو دراز کشیده است ، قسمت فوقانی بدن بر روی یک آرنج بلند شده اس…

پوزیشن گوینده

/
موقعیت عالی دیگر برای دوستداران لذت های دهانی ،  زیرا هر دو شریک …