کشف لذت لذت جنسی حتی در موقعیتی بسیار غیرمعمول کاملاً ممکن است. موقعیتهای معکوس جنسی ، هنگامی که جسم در جهت مخالف قرار گرفته اند ، درک هر دو عاشق را درک می کنند. تقریباً ممکن است چهره های یکدیگر را بطور واضح مشاهده کنید ، و نه با یک بوسه ملاقات کنید ، بنابراین ، غیر ارادی ، می خواهید بر اساس احساسات خودتان با همسرتان هماهنگ شوید. موقعیت جنسی معکوس فقط به موقعیت نیاز ندارد: همه چیز به آرزوها و روحهای صادقانه شما بستگی دارد. اگر بدن شما به شما اجازه می دهد که در حالت نشسته و یا حتی روی سر بایستید ، رابطه جنسی داشته باشید ، علاوه بر این ، اگر مشتاق به چنین موقعیت هایی هستید – چرا که نه ؟! این مواضع به هر دو شریک کمک می کند تا احساسات یکدیگر را درک کنند و البته از طرف دیگر صمیمیت های روابط خودشان را کشف کنند.

کوچه

پوزیشن جنسی کوچه

/
مانند قدم زدن در تاریکی در امتداد کوچه گل رز، شما باید به آر…

پوزیشن جنسی جوی استیک

/
معمولاً وقتی چیزی را می‌خواهیم، فوراً آن را به دست نمی‌آوریم، میل به د…

پوزیشن جنسی افق

/
انجام یک عمل دم دستی برای شریک معمولی خود را می توان در موقعیت های …

پوزیشن جنسی آکاردئون

/
مرد به پهلو دراز کشیده ، پاها با هم هستند ، زانوها خم شده اند.…

پوزیشن خرچنگ

/
مرد به پشت دراز کشیده و پاهای خود را از هم باز می کند. زن رو به …

پوزیشن قاب

/
این موقعیت برای بازی های نقش آفرین مناسب است که در آن می توانی…

پوزیشن پرتگاه

/
مهار احساسات هنگام عشق ورزیدن دشوار است و این موقعیت نیازی به کنت…

پوزیشن گاو باز

/
در این موقعیت ، مرد به دلیل موقعیت صاف بدن زن و حداکثر در دست…

پوزیشن گوژپشت

/
در این موقعیت ، کل نقش به مرد داده می شود ، او باید زن خود ر…