مواضع جنسی طرفین که فرض می کنند هر دو شریک زندگی در کنار هم قرار دارند می توانند تنبل ترین نامیده شوند ، اما آنها کاملاً برای بیدار کردن صبحانه ظریف ، یک رابطه جنسی آهسته ، حسی و ترانه ای مناسب هستند. با هم بودن ، زن و شوهر می توانند رضایت متقابل را با استفاده از حداقل تعداد حرکات دریافت کنند. معمولاً دستان آنها کاملاً آزاد است و فرصتی برای شرکا فراهم می کند که یکدیگر را نوازش کنند ، تقریباً در هر قسمت از بدن شریک شوند ، ببوسند و ببوسند. به عنوان مثال اگر شریک زن شما به شما می گوید که خسته شده است ، احساس راحتی کنید که او را به داشتن رابطه جنسی در چنین موقعیتی آرامش بخش پیشنهاد دهید: فقط پرشور باشید و اجازه ندهید که همسرتان بخوابد. برقراری رابطه جنسی در موقعیت های جانبی جنس یک راه حل مناسب برای کسانی است که قبل از مقاربت اصلی ، روند مقدمه را جذاب می دانند. با انتخاب این مواضع ، ممکن است بین انجام تحریکات به یک تماس جسمی و بدون ایجاد هرگونه وقفه در مقدمات تغییر مکان دهید.

کلیپ

پوزیشن جنسی کلیپ

/
این موقعیت مستلزم تماس فیزیکی بسیار نزدیک شرکا است و برای کسانی م…

پوزیشن جنسی جوی استیک

/
معمولاً وقتی چیزی را می‌خواهیم، فوراً آن را به دست نمی‌آوریم، میل به د…

پوزیشن جنسی افق

/
انجام یک عمل دم دستی برای شریک معمولی خود را می توان در موقعیت های …

پوزیشن جنسی فلاش

/
زن به پشت دراز کشیده است و یکی از پاهایش را دراز کرده و پای دیگرش را زا…

پوزیشن جنسی آکاردئون

/
مرد به پهلو دراز کشیده ، پاها با هم هستند ، زانوها خم شده اند.…

پوزیشن جنسی کمربند

/
زن به پهلو دراز کشیده است ، او سر خود را روی آرنج خود قرار داده و…

پوزیشن پروانه

/
زن به راحتی به پهلو دراز می کشد ، زانوهای خود را کمی خم می کند و آنها را …

پوزیشن تانگو

/
گویی عاشقانه عاشقانه می رقصید ، از یکدیگر الهام گرفته ، آرام و…

پوزیشن کرم

/
رابطه جنسی در صبح یک شروع کامل از روزی است که نوید می دهد بسیار خوب …

پوزیشن گره

/
شما مانند یک دسر خوشمزه شیرین هستید. بدن گره خورده و داغ است و شم…