موقعیت های جنسی قاشقی برای کسانی که دوست دارند روز خود را با بخشی از یک رابطه جنسی صبحانه عالی شروع کنند ، کاملاً مناسب خواهد بود. هنگامی که بدن هنوز آرام است و هیچ آرزویی برای انجام هیچ یک از موقعیت های دشوار و پیچیده وجود ندارد ، می توانید فقط در یک موقعیت قاشق غذاخوری بمانید: در کنار همسایه خود بمانید و از همان اوقات صبح و بعد از جنس اوقات فراغت و کمی “وانیل” لذت ببرید. غالباً در یک موقعیت جنسی قاشق ، شریک زندگی مرد در پشت شریک ماده قرار دارد و حداقل یکی از دستان وی آزاد است چنین موقعیت هایی کاملاً مناسب یک رابطه جنسی آرام است که کاملاً ملایم و حسی است. در حین مقاربت جنسی ، یک شریک زندگی مرد می تواند با آرامش پشت و گردن شریک زن خود را ببوسد که او را با موجی از نرمی و هیجان جنسی بر طرف می کند. نفس گرم شریک زندگی ، لمس کردن و فشار نرم در داخل او بهتر از هر قهوه صبحگاهی خواهد بود! با تلاش حداقلی حداکثر بهره و رضایت را به دست می آورید!

پوزیشن کرم

/
رابطه جنسی در صبح یک شروع کامل از روزی است که نوید می دهد بسیار خوب …

پوزیشن گره

/
شما مانند یک دسر خوشمزه شیرین هستید. بدن گره خورده و داغ است و شم…

پوزیشن یکی شدن

/
زن درحالی دراز کشیده است که پاها کمی از زانو خم شده و آنها را کام…

پوزیشن قاشقی

/
این موقعیت بخصوص در صبح ، هنگامی که نعوظ شما احساس می شود ، اهم…