این یک راز نیست که تحریک صحیح کلیتریوس می تواند زن را به سرعت به ارگاسم برساند. در حالی که رابطه جنسی دارید ، به ندرت اتفاق می افتد که می توانید یک تحریک کلیتوری با کیفیت بالا ایجاد کنید ، به همین دلیل باید موقعیت های صحیح را انتخاب کنید یا رابطه جنسی دهانی داشته باشید. این بخش از موقعیت ها موقعیت ها را ارائه می دهد ، که به مردان کمک می کند معشوقه خود را بدون توجه به سطحی و عمیق ، معشوقه ارگاسم را تحریک کنند. مرد در حین انتخاب موقعیت ، امکان تحریک کلیتوریس همسر زن خود را در حد امکان که در اکثر موارد برای ارگاسم او لازم است ، فراهم می کند. برای اینکه شریک زن را به ارگاسم کلیتوری بیاورید ، نباید به سرعت حرکات اهمیت دهید ، نکته اصلی کیفیت آن است؛ نجیب و در عین حال مداوم باشید ، خجالتی نباشید که با دستان خود به خود کمک کنید و به ناله های او گوش دهید ، که دروغ نمی گویند.

کلیپ

پوزیشن جنسی کلیپ

/
این موقعیت مستلزم تماس فیزیکی بسیار نزدیک شرکا است و برای کسانی م…
پاک کن

پوزیشن جنسی پاک کن

/
با محو کردن مرزهای مجاز و محدودیت های نجابت، می توانید از اح…

پوزیشن جنسی اشاره گر

/
این موقعیت برای زوجی با مردانی خوش اندام و آمادگی جسمانی و دست…

پوزیشن جنسی تیرامیسو

/
مرد به پشت دراز کشیده است. پاها در زانو خم شده و از هم دور م…

پوزیشن جنسی دروازه طلایی

/
در این موقعیت چیزی اسرارآمیز و فریبنده وجود دارد ، نمی توان آن را راحت…

پوزیشن جنسی کولیس

/
برای این موقعیت ، شریک جنسی مجبور است معشوقه خود را در آغوش …

پوزیشن جنسی سبد

/
هیچ چیز در رابطه آنها در بوسیدن اختلال ایجاد نمی کند ، آنها همزمان را…
پوزیشن جنسی Watering-can

پوزیشن جنسی آب پاش

/
این موقعیت اجازه می دهد تا در شریک مرد خود غرق در بدن معشوق خ…
پوزیشن حلزون

پوزیشن جنسی حلزون

/
این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک…
پوزیشن جنسی Shining

پوزیشن درخشنده

/
یکدیگر را دوست داشته باشید ، ببوسید ، عشق بورزید و مزه یکدیگر را…