تحریک خنثی با این واقعیت مشخص است که با گرفتن چنین موقعیتی در طول تعامل جنسی ، آلت تناسلی عمیق به مهبل زن شریک جنسی نفوذ نمی کند ، به هیچ دیواره مهبل فشار خاصی وارد نمی کند بلکه فقط کمی در داخل آن حرکت می کند. در نتیجه ، تحریکات خنثی برای آن دسته از شرکایانی که تازه زندگی جنسی خود را آغاز می کنند ، مناسب خواهد بود ، در صورتی که دختر اخیراً پرده بکارت خود را از دست داده است یا در صورت بارداری ، پس از انجام عمل های زنان و زایمان. چنین موقعیت هایی بسیار حسی است و با وجود اینکه آلت تناسلی در آن بسیار عمیق نفوذ نمی کند ، می توانید از طریق تحریک های کلیتوریس ، تحریک جسمی پستان ، تحریک باسن ، بوسیدن پرشور لذت ببرید. در چنین موقعیت هایی دست یک یا هر دو شریک آزاد است و این بدان معنی است که عدم وجود نفوذ عمیق می تواند با تماس لمسی جایگزین شود ، به هر طریق ، حتی با لمس کردن می توانید به ارگاسم برسید ، نکته اصلی این است که مکان های مناسب را بشناسید و بدانید چگونه به نوازش آنها

پوزیشن جنسی افق

/
انجام یک عمل دم دستی برای شریک معمولی خود را می توان در موقعیت های …

پوزیشن جنسی فلاش

/
زن به پشت دراز کشیده است و یکی از پاهایش را دراز کرده و پای دیگرش را زا…
Blade

پوزیشن جنسی تیغه

/
رابطه جنسی دهانی نیز باید متفاوت باشد ، به طوری که شرکا آن را به عنو…

پوزیشن جنسی چشم در چشم

/
زن به پشت دراز کشیده و لگن و پاهای راستش کمی به پهلو چرخانده…

پوزیشن جنسی تخلیه

/
گاهی اوقات مرد احساس ضعف می کند و بنابراین می تواند از رابطه جنسی امتناع ورز…

پوزیشن تانگو

/
گویی عاشقانه عاشقانه می رقصید ، از یکدیگر الهام گرفته ، آرام و…
Croissant

پوزیشن کروسانت

/
در این موقعیت زن می تواند آلت تناسلی مرد را بسیار عمیق ببلعد و مر…

پوزیشن مارشالو

/
اگر شریک مرد شما در محل کار خسته است و می خواهید برای یک روز طول…

پوزیشن کوه جادویی

/
وقتی زن بی میلی می کند این یک نسخه تنبل از رابطه جنسی است. م…

پوزیشن سرباز

/
اگر مرد شما خسته است و می خواهد آرام شود ، شما بهترین شخصی هستید…