موقعیت جنسی مقعد چیز خاصی است. ، در اصل همان موقعیت جنسی است ، فقط این موارد باعث می شوند که نفوذ مقعد راحت تر و راحت تر انجام شود. قبل از اینکه چیزی را از مجموعه ما امتحان کنید ، قاعده اساسی رابطه جنسی مقعد را بخاطر بسپارید – روان کننده! فقدان روغن کاری می تواند پوزیشن های مقعد را به خصوص برای شریک جنسی به شکنجه واقعی تبدیل کند.

پوزیشن راهبه

/
در رابطه جنسی ، احساس آرامش و رفتار آزادانه   مهم است که از احس…

پوزیشن گره

/
شما مانند یک دسر خوشمزه شیرین هستید. بدن گره خورده و داغ است و شم…

پوزیشن تنیدن

/
اگر بوسیدن در حین رابطه جنسی را دوست دارید ، این حالت را امتحان ک…

پوزیشن قلاب

/
خود را از بهترین سمت به طرف شریک زندگی خود قرار دهید ، به او پیشنهاد…

پوزیشن خلسه

/
مرد به صورت افقی به پشت دراز کشیده ، او اندکی پاها را خم می ک…

پوزیشن حفاری

/
هر موقعیتی تجربه جدیدی به شرکا می دهد ، اگر از پشت به رابطه …

پوزیشن میمون

/
مرد به پشت دراز می کشد ، پای راست خود را می گذارد. شریک زن به راح…

پوزیشن سواری

/
کنترل اوضاع غیرممکن است ، وقتی نقش سوارکار  زن را بازی می کند …

پوزیشن یکی شدن

/
زن درحالی دراز کشیده است که پاها کمی از زانو خم شده و آنها را کام…

پوزیشن سورتمه

/
زن روی شکم دراز کشیده است ، پاها در زانو خم شده و از هم رانده …