هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. رابطه جنسی کریس کراس
پوزیشن جنسی رنگین کمان

زن به پشت دراز می کشد، زانوهایش را خم می کند و پاها را به سینه فشار می دهد. شریک مرد در بالای باسن زن، بین پاهای او در حالت افقی خم شده، رو به پایین می نشیند. بازوهایش از بدنش حمایت می کنند. اگر قد ب�...

پوزیشن جنسی مانتیس دعاگو
پوزیشن بهمن

احساس سوزش بیشتر و بیشتر افزایش می یابد ، به نظر می رسد که به زودی منفجر خواهد شد ، لرزش در بازوها و زانوها مانعی ندارد ، زیرا شما مانند یک بهمن هستید که نمی توان جلوی آن را گرفت. زن به حالت سگی ایس...

پوزیشن الههء عشق

مرد نشسته و راحت پاهای خود را دراز می کند. زن به صورت افقی در آغوش او قرار گرفته است ، تا سینه او با سینه او تماس بگیرد. شریک مرد با یک دست معشوقه خود را نوازش می کند و با بازوی دوم ران های او را بلند...

پوزیشن خلسه

مرد به صورت افقی به پشت دراز کشیده ، او اندکی پاها را خم می کند اما بدون اینکه پاهایش را بلند کند. زن به طور عمودی روی شریک مردش نشسته است ، او خودش را به عقب می اندازد و از یک طرف به طرف بازوها مرد ...

پوزیشن شاخه

مرد راحت روی پشت خود دراز می کشد. او اندکی پاهای خود را در زانو خم می کند و آنها را نه خیلی گسترده باز می کند. معشوقه بر روی او می نشیند ، و پشت آن به صورت شریک زندگی ، یک بازوی روی قفسه سینه تکیه می �...

پوزیشن تورنادو

زن در پشت دراز کشیده است ، بازوها و پاها به صورت پهلو پخش شده است و یک پا در زانو خم شده است. شریک مرد در بالای خانم کمی مورب قرار دارد ، به طوری که پاهای راست و باز شده او زیر پای خمیده عزیزم قرار د�...

پوزیشن تسمه

زن در بالا برای مردانی که می خواهند استراحت کنند و از آن لذت ببرند ، عالی است ، بنابراین باید به وضوح این موقعیت را یادداشت کنید. مرد روی پشت خود دراز کشیده و کمی پا را به زانو خم می کند. شریک زن رو�...

پوزیشین شاتل

بعضی اوقات ، حتی شرکای معتدل نیز می توانند رایحه و بوی خود را خنک کنند و موقعیت هایی را برای رابطه جنسی بیشتر با وانیل امتحان کنند ، و این یک گزینه ساده اما بسیار پرتحرک است. این مرد روی پشتش دراز...