رابطه جنسی کریس کراس

زن به پشت دراز می کشد، زانوهایش را خم می کند و پاها را به سینه فشار می دهد. شریک مرد در بالای باسن زن، بین پاهای او در حالت افقی خم شده، رو به پایین می نشیند. بازوهایش از بدنش حمایت می کنند. اگر قد بدنش اجازه می دهد، از زانوها نیز برای حمایت استفاده می کند. شریک زن می تواند دست هایش را روی باسن مرد بگذارد و پشت قوی و عضلانی او را نوازش کند.

اگر بدن شما به اندازه کافی انعطاف پذیر است ، این مزیت بزرگی در رابطه جنسی محسوب می شود ، شما می توانید به راحتی هر موقعیتی را بگیرید ، در عین حال از این قابلیت لذت ببرید تا شریک خود را غافلگیر کنید. زن روی زانوها ایستاده ، پاهایش را از هم باز کرده ، کاملاً به جلو خم می شود و بازوها را در آرنج خم کرده و یکی از آنها را زیر شکم قرار می دهد ، و روی دومی دیگر را نگه می دارد. شریک مرد روی یک زانو ایستاده است ، پای دیگر در زانو خم شده است ، او آن را در پشت شریک زن خود قرار می دهد. یک دست مرد راست است ، آن را روی کف دست می گذارد و به آن تکیه می دهد ، دست دوم روی باسن معشوقه اش است.

احساس سوزش بیشتر و بیشتر افزایش می یابد ، به نظر می رسد که به زودی منفجر خواهد شد ، لرزش در بازوها و زانوها مانعی ندارد ، زیرا شما مانند یک بهمن هستید که نمی توان جلوی آن را گرفت. زن به حالت سگی ایستاده و سرش را صاف نگه داشته است مرد در حالت افقی روی بدن زن است و از یک طرف به کف دست های خود تکیه داده و از طرف دیگر نوک انگشتان پا است. این موقعیت بیشتر مناسب مردان با آمادگی جسمانی مناسب است. او همچنین می تواند به تختخواب یا چیز بلندی تکیه کند ، که این امر باعث می شود تا بار کمی احساس کند کند.

مرد نشسته و راحت پاهای خود را دراز می کند. زن به صورت افقی در آغوش او قرار گرفته است ، تا سینه او با سینه او تماس بگیرد. شریک مرد با یک دست معشوقه خود را نوازش می کند و با بازوی دوم ران های او را بلند می کند و او را روی آلت تناسلی خود می کشد و حرکت های خود را یکی پس از دیگری انجام می دهد. مرد می تواند سینه یا لب های شریک زن خود را ببوسد ، و به نوبه خود ، او می تواند به صورت ، گردن و موهای او دسترسی پیدا کند .

مرد به صورت افقی به پشت دراز کشیده ، او اندکی پاها را خم می کند اما بدون اینکه پاهایش را بلند کند. زن به طور عمودی روی شریک مردش نشسته است ، او خودش را به عقب می اندازد و از یک طرف به طرف بازوها مرد  تکیه می کند. مرد شریک زن خود را در حالی که یک بازو به پشت او است حمایت می کند و بازوی دوم او می تواند پستان یا لگن او را نوازش کند. نکته اصلی این است که شریک مرد نباید تماشای شریک زن خود را از دست بدهد ، مطمئناً او را گرم می کند.

مرد راحت روی پشت خود دراز می کشد. او اندکی پاهای خود را در زانو خم می کند و آنها را نه خیلی گسترده باز می کند. معشوقه بر روی او می نشیند ، و پشت آن به صورت شریک زندگی ، یک بازوی روی قفسه سینه تکیه می شود و دومی به پاهای مرد  تکیه می دهد. شریک زن در پهلوهای پای چپ یا راست شریک زندگی خود در کنار پاهای او نشسته است. این موقعیت بدون قید و شرط مورد علاقه مردانی خواهد بود که دوست دارند روند کار را تماشا کنند. در حالی که زن روی او می نشیند ، از نفوذ عمیق اطمینان حاصل می شود.

زن در پشت دراز کشیده است ، بازوها و پاها به صورت پهلو پخش شده است و یک پا در زانو خم شده است. شریک مرد در بالای خانم کمی مورب قرار دارد ، به طوری که پاهای راست و باز شده او زیر پای خمیده عزیزم قرار دارد. مرد قسمت بالایی بدن خود را به طول بازوی مستقیم نگه می دارد ، به درون بانوی خود نفوذ می کند ، یک موقعیت بسیار منحصر به فرد است ،

زن در بالا برای مردانی که می خواهند استراحت کنند و از آن لذت ببرند ، عالی است ، بنابراین باید به وضوح این موقعیت را یادداشت کنید. مرد روی پشت خود دراز کشیده و کمی پا را به زانو خم می کند. شریک زن روی آلت تناسلی می نشیند به طوری که پاهای او در یک طرف در کنار پای خم شده از شریک زندگی مرد باشد ، که شریک زن با زانو به راحتی با دستش را می گیرد و از طرف دیگر سینه مرد را می گذارد. شریک زندگی مرد ، بازوی خود را بر گردن زن می گذارد و زانوی خود را به وسیله دیگری می گیرد. زن در این موقعیت حرکت می کند.

بعضی اوقات ، حتی شرکای معتدل نیز می توانند رایحه و بوی خود را خنک کنند و موقعیت هایی را برای رابطه جنسی بیشتر با وانیل امتحان کنند ، و این یک گزینه ساده اما بسیار پرتحرک است. این مرد روی پشتش دراز کشیده است ، پاهای او کمی در زانو خم شده و از پهلوها کشیده شده است. زن در بالای شریک زندگی مرد است که صورت به سمت او است به طوری که یک پا بین پاهایش باشد. یک طرف آن خانم راست است ، روی زمین می ایستد و تکیه گاه روی آن قرار دارد ، دست دوم به آرنج خم شده و روی سینه شریک مرد است. این مرد دست خود را بر روی باسن زن شریک زندگی می گذارد و قادر است ریتم را کنترل کند.