تحریک جنسی نقطه A

هنگامی که می خواهید یک رابطه جنسی آرام بخش داشته باشید، این موقعیت را امتحان کنید و اگر برنامه ها تغییر کرد، گزینه دیگری را انتخاب کنید. زن به پهلو دراز کشیده، دستش را زیر سرش گذاشته، پاهایش را از زانو خم کرده و از هم باز می کند. شریک مرد بین پاهای معشوقه اش دراز می کشد و دستش زیر سرش است، با دست دیگر فاق زن را نوازش می کند، پاهایش در امتداد بدن او قرار می گیرد. این موقعیت ممکن است یک گزینه عالی برای “گرم کردن” باشد و سپس تخیل خود را روشن کنید.

اگر قصد ندارید بچه‌ مشترک داشته باشید، استفاده از محافظ در حین رابطه جنسی را فراموش نکنید، اگرچه این پوزیشن چنین نامی دارد، اما هیچ تضمینی برای ایمن بودن رابطه جنسی شما وجود ندارد. مرد می نشیند، پاهایش از زانو خم شده و از هم فاصله دارند، دستانش به عقب افتاده است. او بدن خود را بالا می برد و آن را روی پاها و دست ها نگه می دارد. زن در همان حالت بالای شریک مرد خود می نشیند، فقط صورتش به مرد است، پشتش روی زانوهای اوست و به دست ها و پاهای دراز شده تکیه می دهد. مرد حرکات را انجام می دهد، این وضعیت برای رابطه جنسی طولانی نیست.

مرد روی پاهایش می نشیند و پشتش صاف است. زن مانند صندلی روی شریک زندگی مرد می نشیند، پاهایش خم شده و از هم باز می شود به طوری که زانوهای مرد بین آنها قرار می گیرد. او دستانش را دور باسن شریک مرد می‌گیرد، گردنش را با سرش کمی به عقب متمایل می‌کند، او هم به نوبه خود دست‌هایش را روی سینه‌اش می‌گذارد، او را نوازش می‌کند و به آرامی گردنش را می‌بوسد.

بدون گفتن یک کلمه، می توانید تقریباً قول دهید، لذت، رضایت، اشتیاق ، نیازی به صحبت کردن ندارید، بدن شما شیواتر همه چیز است. مرد روی زانوهایش می ایستد و با صاف نگه داشتن پشت زانوها را باز می کند، زن نیز روی زانوهایش می ایستد و با پشت به سینه همسرش می نشیند . پاهایش بین پاهایش است، با یک دست گردنش را در آغوش می گیرد و به سینه اش دسترسی می دهد. پوزیشن بسیار شهوانی است و برای زوج عاشقی که نه تنها از تماس فیزیکی، بلکه از صمیمیت و نوازش های فیزیکی لذت می برند، مناسب تر است.

برای مرد مهم است که در رختخواب تسلط داشته باشد و این موقعیت ایده آلی است که ثابت کند شما یک مرد واقعی هستید که می داند چگونه نه تنها توجه را جلب کند بلکه رضایت خانم خود را نیز جلب کند. زن روی چهار دست و پا می ایستد – آرنج و زانو، اما بیشتر به سمت پایین. پاهایش از هم جدا شده اند، کف دستش نزدیک است. شریک مرد روی خانم خود خم می شود به طوری که پاهای او در کنار زانوهای او قرار می گیرد، بازوهایش صاف هستند، کف دست ها به صورت مشت شده اند و در دو طرف شریک زن روی زمین قرار می گیرند، تکیه گاه اصلی روی آنها است. موقعیت کمی ابتدایی است، اما هنوز هم می تواند کار کند.

وقتی زن در حین رابطه جنسی می خواهد بالای شریک مرد قرار بگیرد، برای او خوشایند نیست و مرد را هیجان زده می کند. فقط به محبوب خود اعتماد کنید و اجازه دهید او به شما نشان دهد که چه توانایی هایی دارد. زن می‌نشیند، دست‌هایش را عقب می‌گذارد، کمی بازوهایش را می‌کشد و روی کف دستش تکیه می‌دهد. پاها در زانو خم شده و از هم جدا می شوند، یکی روی پا است، دیگری دراز می کشد. شریک مرد رو به معشوقش می نشیند، یک پایش را زیر پای دراز کشیده اش می لغزد و پای دوم را مستقیم روی آن می گذارد. با دستش فاق عزیزش را نوازش می کند، حرکات را انجام می دهد، از طرف دوم تکیه گاه را انجام می دهد.

جهت ثابت است، یعنی اشتیاق، میل و لذت، و البته مرد هدایت می کند، اما در این موقعیت حتی زن هم می تواند رانندگی کند. شریک زن به سبک سگی می ایستد، آرنج ها و زانوهای خود را خم می کند و آنها را به طرفین باز می کند، او سر خود را صاف نگه می دارد. شریک مرد پشت سر او، زانو زده است، او را از کمر او می گیرد و نه تنها با حرکت عضلات، بلکه باسنش را با ضربان حرکاتش نفوذ می کند. این موقعیت برای اکثر افراد به دلیل راحتی، امکان نفوذ به عمق و احساس بسیار خوب شریک زندگی، حالت “مورد علاقه” است. علاوه بر این، مرد این فرصت را دارد که روندی را مشاهده کند که برخی از شرکا را در عرض چند دقیقه به لبه می کشاند.

در حالی که داشتن رابطه جنسی ضروری نیست که با جریان همراه باشید و انتظار چیزی باورنکردنی را داشته باشید، هر چه بیشتر ببخشید بیشتر به دست می آورید، این الگوی ساده در رختخواب بسیار مرتبط است. مرد به پشت دراز کشیده و پاهایش از زانو خم شده و از هم جدا شده است. زن بالای شریک مردش می نشیند و پشتش به او می رسد، به عقب تکیه می دهد و دستانش را محکم می کند روی آن ها تکیه می دهد و بدنش را روی مرد بالا می برد، یعنی آن خانم مانند یک پل است. شریک مرد دستان خود را تقویت می کند و معشوقه خود را با کف دست به دور کمر می گیرد تا او را در چنین وضعیتی صریح حمایت کند.

مدت ها پیش ثابت شده بود که رابطه جنسی بهترین راه برای حفظ اندام خوب است، باشگاه رفتن خوب است، اما این را نمی توان با رابطه جنسی مقایسه کرد. مرد به پشت دراز کشیده، سرش به عقب پرتاب شده است. پاها کمی در زانو خم شده و از هم جدا می شوند. زن زیر باسن او می نشیند، دست ها جمع شده، صاف هستند و روی دست هایش فشار می آورد. پاهای شریک زن که روی بدن او می گذارد، مرد روی مچ پاها را در دست می گیرد. در بیشتر موارد، این زن است که در حال حرکت است و بدن خود را در آغوش خود بلند می کند.

اگر رابطه جنسی “صاف”، نرم و شهوانی را ترجیح می دهید، این موقعیت کاملاً با انتظارات شما مطابقت دارد و به تنوع بخش صمیمی روابط کمک می کند. زن روی شکم دراز می کشد، دست هایش را جلوی خودش صاف می کند و قسمت بالای بدنش را کمی بالا می آورد و زانوهایش را خم می کند. مرد روی او دراز می کشد و قسمت بالایی بدن خود را در طول بازو نگه می دارد، بین پاهایش، پاهای همسر زن در بین پاهای خم شده در زانو قرار دارد. در این حالت زن و شوهر می توانند هنگام رابطه جنسی ببوسند که برای بسیاری از افراد نیز مزیت است.